ОБЩИ УСЛОВИЯ


ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
ОНЛАЙН МАГАЗИН VOE.bg

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Настоящият документ съдържа Общи условия и правила, съгласнo които Търговеца, предоставя услуги на Потребителите/Клиентите си посредством Интернет магазина VOE.bg с домейн www.voe.bg, собственост на дружеството ВОЕ Трейд ЕООД със седалище и адрес на управление: България, гр. Левски, ул. Княз Александър Батенберг № 5, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205646984 и регистрирано по ЗДДС с номер BG205646984. Тoзи документ обвързва всички потребители и урежда паравилата за използване на интернет магазинa.

 

(2) Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Запознах се и съм съгласен с Общите условия" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от систамата данни.

 

(3) Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С това свое действие, Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

(4) С приемането на Общите условия, Потребителя/Клиента изразява съгласие и отправя предложение към търговеца за сключване на договор за продажба от разстояние.

 

Чл. 2. Идентифициране на Потребителя/Клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на VOE.bg.

 

Чл. 3. (1) Продуктите, които се намират на интернет страницата на VOE.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на VOE.bg.

 

(2) Публикуването на стоки на сайта се счита за публична покана от страна на VOE.bg, насочена към неопределен кръг лица, мотивираща ги да отправят предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

 

Чл. 4. При пазаруването си Потребителите/Клиентите добавят желаните от тях продукти за 9покупка във своята виртуална кошница/количка за покупки.

 

Чл. 5. (1) След успешното приключване на всички стъпки в процеса на покупка, указани в палтформата, Потребителите/Клиентите изявяват желанието си да закупят стоките, намиращи се във виртуалната кошница/количка.

 

(2) Това действие има правно обвързваща сила. След обработката на поръчката от търговеца, Потребителя/Клиента получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

 

Чл 6. (1) VOE.bg си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни.

 

(2) При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица VOE.bg уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение на предоставените от Потребителя/Клиента електронен адрес или телефонен номер.

 

(3) В случай, че е направен превод по сметката на VOE.bg, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.


Чл 7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

 

 

II. СТОКИ

 

Чл. 8. Търговецът не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки или на разлика в яркостта или контраситите на цветовете.

 

Чл. 9. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронния магазин стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като VOE.bg не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

 

Чл. 10. (1) Потребителите/Клиентите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

 

(2) При допуснати технически грешки в публикуването на цените на сайта, търговеца има правото да откаже изпълнението на договора, като не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива.

 

Чл. 11. (1) Търговецът си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.

 

(2) Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят/Клиента ще бъде информиран на предоставения от него телефонен номер или електронен адрес за контакт.

 

Чл. 12. Търговецът има право да изисква предварително авансово плащане за покупка на стоки, които не поддържа в наличност и могат да бъдат поръчани и доставени при направена индивидуална поръчка от Потребителя/Клиента.

 

Чл. 13. Търговецът има право да изисква по свое усмотрение предварително авансово плащане от Потребителя/Клиента за покупка на стоки с висока себестойност, стоки изискващи специфични условия за транспортиране или стоки с характеризиращи се с високи разходи за транспорт.  

 

 

III. ЦЕНИ


Чл. 14. (1) Цените на стоките, посочени в онлайн магазина VOE.bg са в български лева с включени всички данъци и такси.

 

(2)